На 16 декември 1993 год. се воспоставија германско-македонските дипломатски односи. Соработката меѓу Германија и Северна Македонија е разнолика и таа континуирано расте. Блиската врска меѓу луѓето нуди стабилна основа за тоа. Тука ќе Ви ги претставиме некои од лицата, кои во изминативе 30 години оставија белег на односите меѓу нашите две општества како и уште неколку мислења од општеството за овие односи.

Дополнително на јубилејната веб-страница ќе најдете и преглед на најзначајните настани, има и квиз, а воедно е прикажано и победничкото видео од видео-натпреварот, на којшто учествуваа млади филмски работници на наша покана по повод „30 години германско-македонски односи“.

Александар Спасов

Детлев Шлот

Марта Наумовска-Грнарова

Д-р Срѓан Керим

Професор д-р Дејан Докиќ

Професор д-р Илија Џонов

Тодор Деловски

Саша Ќириќ

Ања Алтхаус

Арбен Абдурахмани

Силвера Падори – Кленке

Влатко Стефановски

Достана Мустафче